Konferencje

10 - 15 Czerw 2019

24th World Congress of Dermatology

Wszystkie dane dotyczące kongresu można znaleźć n stronie http://www.wcd2019milan.org/

Wszystkie dane dotyczące kongresu można znaleźć n stronie http://www.wcd2019milan.org/

2020