Konferencje

10 - 12 Wrze 2009

XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii Polskiego 
Towarzystwa Dermatologicznego

wraz z IV Trójstronnym Polsko-Czesko-Niemieckim Sympozjum Dermatologicznym Wrocław 10-12 września 2009 Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. dr hab. med. Eugeniusz Baran

Czytaj dalej

2020