Aktualności

01 Marz

Stypendia dla Młodych Naukowców

PIN)i zaoferowała 70 stypendiów dla Młodych Naukowców na uczestnictwo w Zjeździe PSO 2016 - 5th Congress of the Psoriasis International Network, który odbędzie się w Paryżu w lipcu 2016 r. Stypendia przeznaczone są dla młodych naukowców, rezydentów bądź lekarzy specjalistów mających maksymalnie 5 letnie doświadczenie kliniczne.

 

 

 Stypendium obejmuje opłatę zjazdową oraz kwotę zapewniającą możliwość pokrycia dojazdu do Paryża oraz zakwaterowania. 

Priorytet mają osoby, które zgłosiły streszczenie na Zjazd.

   

Wszystkie informacje dotyczace stypendiów znajdują się na stronie:

http://www.pso2016.com/registration-and-accommodation/scholarship/29

 

Serdecznie zachęcamy do składania aplikacji

  

PIN)i zaoferowała 70 stypendiów dla Młodych Naukowców na uczestnictwo w Zjeździe PSO 2016 - 5th Congress of the Psoriasis International Network, który odbędzie się w Paryżu w lipcu 2016 r. Stypendia przeznaczone są dla młodych naukowców, rezydentów bądź lekarzy specjalistów mających maksymalnie 5 letnie doświadczenie kliniczne.

 

 

 Stypendium obejmuje opłatę zjazdową oraz kwotę zapewniającą możliwość pokrycia dojazdu do Paryża oraz zakwaterowania. 

Priorytet mają osoby, które zgłosiły streszczenie na Zjazd.

   

Wszystkie informacje dotyczace stypendiów znajdują się na stronie:

http://www.pso2016.com/registration-and-accommodation/scholarship/29

 

Serdecznie zachęcamy do składania aplikacji

  

2019