Aktualności

02 List

Sprawozdanie z II Konferencji Dermatologia Wenerologia i Alergologia 2015

Ceremonia otwarcia tej niezwykle uroczystej konferencji odbyła się w Katedrze Oliwskiej, gdzie uczestnicy mieli możliwość uczestnictwa we Mszy Świętej oraz wysłuchania koncertu organowego. Podczas ceremonii otwarcia wręczono również pamiątkowe medale najbardziej zasłużonym dermatologom polskim i zagranicznym.  Patronatem honorowym konferencję objęli: Prezydent Miasta Gdańska P. Adamowicz, Prezydent Miasta Sopotu J. Karnowski, Ks. Abp. S.L. Głódź, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr. hab. J. Moryś, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prof. dr. hab. M. Ziętek, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr. hab. P. Górski oraz Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku. Konferencja ta odbywała się pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Podczas II Konferencji Dermatologia, Wenerologia i Alergologia 35 wybitnych i doświadczonych wykładowców przedstawiło aktualne informacje dotyczące diagnostyki i leczenia chorób alergicznych skóry, łuszczycy, chorób pęcherzowych, infekcyjnych, nowotworowych i wenerycznych. Na zaproszenie przewodniczącego Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji, kierownika Kliniki Dermatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. R. Nowickiego w gronie wykładowców znalazło się 7 prelegentów zagranicznych: prof. U. Adaskevich (Witebsk), prof. J. Faergemann (Göteborg), prof. E. Haneke (Freiburg),  prof. D. Khvorik (Grodno), prof. T. Mroczkowski (Nowy Orlean), prof. H. Wolf (Monachium) oraz prof. V. Zawar (Nashik). Konferencję uświetnili również swoim czynnym udziałem JM Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. J. Moryś, prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego prof. Z. Bartuzi oraz krajowy konsultant ds. dermatologii i wenerologii prof. J. Maj.

Ze względu na jubileuszowy charakter tej konferencji, zorganizowano sesję historyczną „Ocalić od zapomnienia”, w której udział wzięli profesorowie, pełniący funkcję kierownika Kliniki Dermatologii prof. dr hab. Jadwiga Roszkiewicz (w latach 1994-2012) i prof. dr hab. H. Szarmach (w latach1982-1994). Przedstawili oni osiągnięcia gdańskiego ośrodka dermatologicznego w zakresie diagnostyki oraz wprowadzania nowych metod leczenia chorób skóry. Zwrócili również uwagę na znaczny rozwój naukowy pracowników Gdańskiej Kliniki Dermatologii, jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci oraz podjęcie przez klinikę wielokierunkowej współpracy międzynarodowej. Nestorzy polskiej dermatologii i alergologii prof. M. Błaszczyk oraz prof. J. Kruszewki przypomnieli dzieje polskiej dermatologii oraz wkład gdańskich dermatologów w rozwój polskiej alergologii. Prof. W. Makarewicz przedstawił wileńskie korzenie gdańskiej dermatologii, zaś prof. R. Nowicki przybliżył sylwetki pierwszych kierowników Gdańskiej Kliniki Dermatologii prof. T. Pawlasa i prof. F. Miedzińskiego, omówił realizowane obecnie kierunki badawcze oraz działalność dydaktyczną kliniki.

W ostatnim dniu konferencji pracownicy kliniki zaprezentowali ciekawe przypadki kliniczne oraz realizowane przez klinikę kierunki badawcze dotyczące atopowego zapalenia skóry, łuszczycy, chłoniaków skóry i mastocytozy.

Organizatorzy konferencji mają nadzieję, że stała się ona doniosłym wydarzeniem naukowym oraz stanowiła okazję do owocnych dyskusji i spotkań towarzyskich.

 

dr hab. n. med. Magdalena Lange

E-mail: m.lange@gumed.edu.pl

Dodatkowe pliki:

gdansk3.jpg

Ceremonia otwarcia tej niezwykle uroczystej konferencji odbyła się w Katedrze Oliwskiej, gdzie uczestnicy mieli możliwość uczestnictwa we Mszy Świętej oraz wysłuchania koncertu organowego. Podczas ceremonii otwarcia wręczono również pamiątkowe medale najbardziej zasłużonym dermatologom polskim i zagranicznym.  Patronatem honorowym konferencję objęli: Prezydent Miasta Gdańska P. Adamowicz, Prezydent Miasta Sopotu J. Karnowski, Ks. Abp. S.L. Głódź, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr. hab. J. Moryś, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prof. dr. hab. M. Ziętek, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr. hab. P. Górski oraz Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku. Konferencja ta odbywała się pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Podczas II Konferencji Dermatologia, Wenerologia i Alergologia 35 wybitnych i doświadczonych wykładowców przedstawiło aktualne informacje dotyczące diagnostyki i leczenia chorób alergicznych skóry, łuszczycy, chorób pęcherzowych, infekcyjnych, nowotworowych i wenerycznych. Na zaproszenie przewodniczącego Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji, kierownika Kliniki Dermatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. R. Nowickiego w gronie wykładowców znalazło się 7 prelegentów zagranicznych: prof. U. Adaskevich (Witebsk), prof. J. Faergemann (Göteborg), prof. E. Haneke (Freiburg),  prof. D. Khvorik (Grodno), prof. T. Mroczkowski (Nowy Orlean), prof. H. Wolf (Monachium) oraz prof. V. Zawar (Nashik). Konferencję uświetnili również swoim czynnym udziałem JM Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. J. Moryś, prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego prof. Z. Bartuzi oraz krajowy konsultant ds. dermatologii i wenerologii prof. J. Maj.

Ze względu na jubileuszowy charakter tej konferencji, zorganizowano sesję historyczną „Ocalić od zapomnienia”, w której udział wzięli profesorowie, pełniący funkcję kierownika Kliniki Dermatologii prof. dr hab. Jadwiga Roszkiewicz (w latach 1994-2012) i prof. dr hab. H. Szarmach (w latach1982-1994). Przedstawili oni osiągnięcia gdańskiego ośrodka dermatologicznego w zakresie diagnostyki oraz wprowadzania nowych metod leczenia chorób skóry. Zwrócili również uwagę na znaczny rozwój naukowy pracowników Gdańskiej Kliniki Dermatologii, jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci oraz podjęcie przez klinikę wielokierunkowej współpracy międzynarodowej. Nestorzy polskiej dermatologii i alergologii prof. M. Błaszczyk oraz prof. J. Kruszewki przypomnieli dzieje polskiej dermatologii oraz wkład gdańskich dermatologów w rozwój polskiej alergologii. Prof. W. Makarewicz przedstawił wileńskie korzenie gdańskiej dermatologii, zaś prof. R. Nowicki przybliżył sylwetki pierwszych kierowników Gdańskiej Kliniki Dermatologii prof. T. Pawlasa i prof. F. Miedzińskiego, omówił realizowane obecnie kierunki badawcze oraz działalność dydaktyczną kliniki.

W ostatnim dniu konferencji pracownicy kliniki zaprezentowali ciekawe przypadki kliniczne oraz realizowane przez klinikę kierunki badawcze dotyczące atopowego zapalenia skóry, łuszczycy, chłoniaków skóry i mastocytozy.

Organizatorzy konferencji mają nadzieję, że stała się ona doniosłym wydarzeniem naukowym oraz stanowiła okazję do owocnych dyskusji i spotkań towarzyskich.

 

dr hab. n. med. Magdalena Lange

E-mail: m.lange@gumed.edu.pl

2019