Aktualności

11 Maj

Krajowy Zespół Ekspertów ds. Leczenia Pęcherzycy Rytuksymabem

Konsultant Krajowy w dziedzinie dermatologii i wenerologii - prof. dr hab. n. med. Joanna Maj, dn. 15.03.2018 powołała Krajowy Zespół Ekspertów przy Konsultancie Krajowym w dziedzinie dermatologii i wenerologii ds. programu LECZENIE RYTUKSYMABEM CIĘŻKIEJ PĘCHERZYCY OPORNEJ NA IMMUNOSUPRESJĘ (ICD-10   L 10)

Skład Zespołu:
1/ dr hab. n. med. Rafał Białynicki-Birula (przewodniczący) (Klinika Dermatologii we Wrocławiu),
2/ prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka (Klinika Dermatologii w Warszawie),
3/ prof. dr hab. n. med. Małgorzata Olszewska (Klinika Dermatologii w Warszawie),
4/ prof. dr hab. n. med. Cezary Kowalewski (Klinika Dermatologii w Warszawie),
5/ prof. dr hab. n. med. Joanna Maj (Klinika Dermatologii we Wrocławiu),
6/ prof. dr hab. n. med. Marian Dmochowski (Klinika Dermatologii w Poznaniu).

Konsultant Krajowy w dziedzinie dermatologii i wenerologii - prof. dr hab. n. med. Joanna Maj, dn. 15.03.2018 powołała Krajowy Zespół Ekspertów przy Konsultancie Krajowym w dziedzinie dermatologii i wenerologii ds. programu LECZENIE RYTUKSYMABEM CIĘŻKIEJ PĘCHERZYCY OPORNEJ NA IMMUNOSUPRESJĘ (ICD-10   L 10)

Skład Zespołu:
1/ dr hab. n. med. Rafał Białynicki-Birula (przewodniczący) (Klinika Dermatologii we Wrocławiu),
2/ prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka (Klinika Dermatologii w Warszawie),
3/ prof. dr hab. n. med. Małgorzata Olszewska (Klinika Dermatologii w Warszawie),
4/ prof. dr hab. n. med. Cezary Kowalewski (Klinika Dermatologii w Warszawie),
5/ prof. dr hab. n. med. Joanna Maj (Klinika Dermatologii we Wrocławiu),
6/ prof. dr hab. n. med. Marian Dmochowski (Klinika Dermatologii w Poznaniu).

2019