Aktualności

31 Sier

Konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną w 2016 i 2017 roku przez zespół autorski, w którym pierwszy autor i/lub ostatni autor posiada afiliację ośrodka z Polski.

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej ogłasza konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną w 2016 i do końca czerwca 2017 roku przez zespół autorski, w którym pierwszy autor i/lub ostatni autor posiada afiliację krajowego ośrodka.
Nagrodę przyznaje kapituła, której członkowie zostali powołani przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Polskie Towarzystwo Dermatologiczne. Nagrodę w wysokości 7000 PLN ufundowano dzięki grantowi przekazanemu na ten cel przez firmę Novartis oraz ze środków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Regulamin konkursu

Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną w 2016 i 2017 roku

1. Polskie TowarzystwoChirurgii Onkologicznejogłaszakonkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną w2016 i do końca czerwca 2017 roku.

2. Nagrodę przyznaje kapituła w składzie: P. Rutkowski – przewodniczący, A. Jeziorski,W. Wysocki, Z. Nowecki, W. Zegarski, D. Murawa, L. Rudnicka, W. Owczarek, J. Fijuth, P. Wysocki, której członkowie powołani  są przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne  oraz Polskie Towarzystwo Dermatologiczne.

3.Nagrodę w wysokości 7000 PLN  ufundowano dzięki grantowi przekazanemu na ten celprzez firmę Novartis oraz ze środków PTChO.

4.Do konkursu można zgłaszać artykuły spełniające następujące warunki:

zespół autorski, w którym pierwszy autor i/lub ostatni autor posiadaafiliację Ośrodka z Polski;

 artykułukazał się w formie pełnotekstowej w roku 2016 lub do końca czerwca 2017 roku;

artykułmoże mieć charakter pracy oryginalnej, przeglądu systematycznego lub metaanalizy;

 artykuł ukazał się w recenzowanym czasopiśmie naukowym krajowym lub zagranicznym.

5.Zgłoszenia należy przesyłać naadres Sekretariatu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej:                sekretariat@ptcho.org.pl do dnia 31 sierpnia 2017 r.

6. Zgłoszenie powinno zawierać:  dane kontaktowe osoby zgłaszającej (zgłosić pracę może także jeden z jej autorów) oraz plik z pełnym tekstem artykułu(wyłącznie plik  w formacie pdf z artykułem, pobrany ze strony czasopismaw wersji opublikowanej w piśmie).

7. Kapituła do końca września w drodze korespondencji  i głosowania elektronicznego zdecyduje o wyłonieniu zwycięzcy.

8.Nagroda zostanie wręczona na Warsaw Skin Cancer Conference w Warszawie w dniu 7 października br.

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej ogłasza konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną w 2016 i do końca czerwca 2017 roku przez zespół autorski, w którym pierwszy autor i/lub ostatni autor posiada afiliację krajowego ośrodka.
Nagrodę przyznaje kapituła, której członkowie zostali powołani przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Polskie Towarzystwo Dermatologiczne. Nagrodę w wysokości 7000 PLN ufundowano dzięki grantowi przekazanemu na ten cel przez firmę Novartis oraz ze środków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Regulamin konkursu

Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną w 2016 i 2017 roku

1. Polskie TowarzystwoChirurgii Onkologicznejogłaszakonkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną w2016 i do końca czerwca 2017 roku.

2. Nagrodę przyznaje kapituła w składzie: P. Rutkowski – przewodniczący, A. Jeziorski,W. Wysocki, Z. Nowecki, W. Zegarski, D. Murawa, L. Rudnicka, W. Owczarek, J. Fijuth, P. Wysocki, której członkowie powołani  są przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne  oraz Polskie Towarzystwo Dermatologiczne.

3.Nagrodę w wysokości 7000 PLN  ufundowano dzięki grantowi przekazanemu na ten celprzez firmę Novartis oraz ze środków PTChO.

4.Do konkursu można zgłaszać artykuły spełniające następujące warunki:

zespół autorski, w którym pierwszy autor i/lub ostatni autor posiadaafiliację Ośrodka z Polski;

 artykułukazał się w formie pełnotekstowej w roku 2016 lub do końca czerwca 2017 roku;

artykułmoże mieć charakter pracy oryginalnej, przeglądu systematycznego lub metaanalizy;

 artykuł ukazał się w recenzowanym czasopiśmie naukowym krajowym lub zagranicznym.

5.Zgłoszenia należy przesyłać naadres Sekretariatu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej:                sekretariat@ptcho.org.pl do dnia 31 sierpnia 2017 r.

6. Zgłoszenie powinno zawierać:  dane kontaktowe osoby zgłaszającej (zgłosić pracę może także jeden z jej autorów) oraz plik z pełnym tekstem artykułu(wyłącznie plik  w formacie pdf z artykułem, pobrany ze strony czasopismaw wersji opublikowanej w piśmie).

7. Kapituła do końca września w drodze korespondencji  i głosowania elektronicznego zdecyduje o wyłonieniu zwycięzcy.

8.Nagroda zostanie wręczona na Warsaw Skin Cancer Conference w Warszawie w dniu 7 października br.

2019