Aktualności

11 Maj

Doktorat honoris causa UM w Grodnie dla prof. Romana Nowickiego

W piątek 8 maja 2015 podczas inauguracji II Międzynarodowej Konferencji
DERMATOLOGIA I ALERGOLOGIA BEZ GRANIC w Grodnie, organizowanej przez Klinikę
Dermatowenerologii Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Grodnie oraz
Katedrę i  Klinikę Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed odbyło się
uroczyste wręczenie doktoratu honoris causa UM w Grodnie prof. Romanowi
Nowickiemu - kierownikowi Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i
Alergologii GUMed. 
W konferencji wzięło udział ponad 160 dermatologów z Białorusi oraz polska
delegacja z prorektorem ds. Nauki GUMed prof. Tomaszem Bączkiem, b. rektorem
GUMed prof. Romanem Kaliszanem, prezydentem Polskiego Towarzystwa
Alergologicznego prof. Bolesławem Samolińskim, prezesem Polskiego
Towarzystwa Dermatologicznego prof. Jackiem Szepietowskim, kierownikiem
Kliniki Dermatologicznej Collegium Medicus UMK prof. Rafałem Czajkowskim,
prof. Maciejem Kaczmarskim, prof. Wiaczesławem Niczyporukiem, doc. Markiem
Niczyporukiem z UM w Białymstoku oraz prof. Krzysztofem Byczyłko z Centrum
Alergologii w Łodzi.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi Romanowi Nowickiego sukcesu!

Zarzą Główny PTD

więcej zdjęć:
http://www.grsmu.by/ru/university/press-center/photo-album/1679/

W piątek 8 maja 2015 podczas inauguracji II Międzynarodowej Konferencji
DERMATOLOGIA I ALERGOLOGIA BEZ GRANIC w Grodnie, organizowanej przez Klinikę
Dermatowenerologii Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Grodnie oraz
Katedrę i  Klinikę Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed odbyło się
uroczyste wręczenie doktoratu honoris causa UM w Grodnie prof. Romanowi
Nowickiemu - kierownikowi Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i
Alergologii GUMed. 
W konferencji wzięło udział ponad 160 dermatologów z Białorusi oraz polska
delegacja z prorektorem ds. Nauki GUMed prof. Tomaszem Bączkiem, b. rektorem
GUMed prof. Romanem Kaliszanem, prezydentem Polskiego Towarzystwa
Alergologicznego prof. Bolesławem Samolińskim, prezesem Polskiego
Towarzystwa Dermatologicznego prof. Jackiem Szepietowskim, kierownikiem
Kliniki Dermatologicznej Collegium Medicus UMK prof. Rafałem Czajkowskim,
prof. Maciejem Kaczmarskim, prof. Wiaczesławem Niczyporukiem, doc. Markiem
Niczyporukiem z UM w Białymstoku oraz prof. Krzysztofem Byczyłko z Centrum
Alergologii w Łodzi.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi Romanowi Nowickiego sukcesu!

Zarzą Główny PTD

więcej zdjęć:
http://www.grsmu.by/ru/university/press-center/photo-album/1679/

2019