Aktualności

18 Maj

„Alergologia i Dermatoimmunologia Dzieci i Dorosłych”

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji Naukowo - Szkoleniowej pt.: „Alergologia i Dermatoimmunologia Dzieci i Dorosłych”, która odbędzie się w dniach 18 - 20 maja 2017 roku w Hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym.

Konferencja ta jest połączeniem długoletniej współpracy trzech Sekcji PTD. Jest to XXVIII Sympozjum Sekcji Alergologicznej PTD, VI Sympozjum Sekcji Immunodermatologii PTD oraz VIII Sympozjum Sekcji Dermatologii Dziecięcej PTD.

W roku 2017 postawiliśmy na stronę praktyczną wydarzenia. Komitet Naukowy, złożony z wysokiej klasy praktyków i autorytetów z dziedziny alergologii, immunologii i dermatologii zaprezentuje uczestnikom praktyczne podejście do przypadków z którymi spotykają się w codziennej pracy.

Tematyka Konferencji skierowana jest do lekarzy dermatologów, alergologów, immunologów, pediatrów, lekarzy rodzinnych i internistów.

Uczestnicy będą mogli wzbogacić swoją wiedzę praktyczną również podczas warsztatów praktycznych przygotowanych przez członków 3 Sekcji PTD odpowiedzialnych za część merytoryczną wydarzenia.

Zapraszamy wszystkich Państwa do tworzenia wraz z Komitetem Naukowym forum przypadków i przesyłania ciekawych lub trudnych do leczenia pacjentów, których moglibyśmy wspólnie omówić podczas części praktycznej wydarzenia.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej Konferencji www.AiD2017.pl

W imieniu własnym oraz Komitetu Naukowego zapraszamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu edukacyjnym.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Woźniak

Prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak

Prof. dr hab. n. med. Cezary Kowalewski 

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji Naukowo - Szkoleniowej pt.: „Alergologia i Dermatoimmunologia Dzieci i Dorosłych”, która odbędzie się w dniach 18 - 20 maja 2017 roku w Hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym.

Konferencja ta jest połączeniem długoletniej współpracy trzech Sekcji PTD. Jest to XXVIII Sympozjum Sekcji Alergologicznej PTD, VI Sympozjum Sekcji Immunodermatologii PTD oraz VIII Sympozjum Sekcji Dermatologii Dziecięcej PTD.

W roku 2017 postawiliśmy na stronę praktyczną wydarzenia. Komitet Naukowy, złożony z wysokiej klasy praktyków i autorytetów z dziedziny alergologii, immunologii i dermatologii zaprezentuje uczestnikom praktyczne podejście do przypadków z którymi spotykają się w codziennej pracy.

Tematyka Konferencji skierowana jest do lekarzy dermatologów, alergologów, immunologów, pediatrów, lekarzy rodzinnych i internistów.

Uczestnicy będą mogli wzbogacić swoją wiedzę praktyczną również podczas warsztatów praktycznych przygotowanych przez członków 3 Sekcji PTD odpowiedzialnych za część merytoryczną wydarzenia.

Zapraszamy wszystkich Państwa do tworzenia wraz z Komitetem Naukowym forum przypadków i przesyłania ciekawych lub trudnych do leczenia pacjentów, których moglibyśmy wspólnie omówić podczas części praktycznej wydarzenia.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej Konferencji www.AiD2017.pl

W imieniu własnym oraz Komitetu Naukowego zapraszamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu edukacyjnym.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Woźniak

Prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak

Prof. dr hab. n. med. Cezary Kowalewski