Aktualności

30 Gru

Symposium „All About Hair and Nails” / 1st World Congress of Trichoscopy - stypendia

Możliwość uzyskania stypendium dla młodych dermatologów, aby móc wziąć udział w konferencji

Czytaj dalej
26 Paź

Konferencja Sekcji Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Wszelkie informacje dostępne są na stronie konferencji: http://www.forummlodychptd.viamedica.pl/2.2017/pl/Zaproszenie__34.html

Czytaj dalej
25 Wrze

Stanowisko ekspertów w sprawie dostępności do leków blokujących interleukinę 17 w Polsce

Zespół ekspertów uważa, że istnieje pilna potrzeba rozszerzenia listy leków biologicznych dostępnych w ramach programu lekowego leczenia łuszczycy umiarkowanej do ciężkiej, tak aby lekarze i pacjenci w Polsce mieli dostęp do najnowszych i najbardziej skutecznych metod terapii przeciwłuszczycowej.

Czytaj dalej
31 Sier

Konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną w 2016 i 2017 roku przez zespół autorski, w którym pierwszy autor i/lub ostatni autor posiada afiliację ośrodka z Polski.

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej ogłasza konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną w 2016 i do końca czerwca 2017 roku przez zespół autorski, w którym pierwszy autor i/lub ostatni autor posiada afiliację krajowego ośrodka. Nagrodę przyznaje kapituła, której członkowie zostali powołani przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Polskie Towarzystwo Dermatologiczne. Nagrodę w wysokości 7000 PLN ufundowano dzięki grantowi przekazanemu na ten cel przez firmę Novartis oraz ze środków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Zachęcamy do zgłaszania artykułów opublikowanych w wersji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. Pierwszy autor i/lub ostatni autor musi posiadać afiliację krajowego ośrodka. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres Sekretariatu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: sekretariat@ptcho.org.pl do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Nagroda zostanie wręczona na Warsaw Skin Cancer Conference w Warszawie w dniu 7 października br. W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej prof. Piotr Rutkowski

Czytaj dalej

2018