Aktualności

15 Luty

65. lecie powtania Oddziału Katowickiego PTD

Oddział utworzono z inicjatywy prof. Tadeusza Chorążaka, kierownika Kliniki Dermatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Pierwsze zebranie organizacyjne Oddziału odbyło się 17 marca 1950 r. w Oddziale Dermatologicznym w Katowicach, którym kierował dr Władysław Powroźny. W zebraniu brało udział 38 dermatologów, spośród których wybrano pierwszy Zarząd, w składzie: przewodniczący - prof. Tadeusz Chorążak, z-ca przewodniczącego -  dr WładysławPowroźny, sekretarz -  doc. Wiesław Rasiewicz, skarbnik - drZbigniew Tirk.  W dalszym okresie działalności Oddziałowi przewodniczyli kolejno: doc. Wiesław Rasiewicz, dr Stanisław Olwiński, dr Konstanty Kenda, prof.  Józefa Rubisz-Brzezińska, dr Adam Śmigla, prof. Tadeusz Bogdanowski, dr Bogumiła Szymczykowa, a obecnie od 2001 r. prof. Ligia Brzezińska-Wcisło. Początkowo posiedzenia naukowo-szkoleniowe Oddziału odbywały się wyłącznie w Klinice Dermatologii, a od początku lat 60-tych także w innych oddziałach dermatologicznych. Obecnie większość posiedzeń organizuje Katedra i Klinika Dermatologii w Katowicach. Do wygłoszenia wykładów od wielu lat zapraszani są wybitni polscy dermatolodzy  oraz przedstawiciele innych specjalności. Oddział Katowicki nawiązał także współpracę  z Czeskim oraz Słowackim Towarzystwem Dermatologicznym.  Wspólnie z Oddziałem Katowickim Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego organizowane są coroczne posiedzenia poświęcone nowoczesnej terapii schorzeń dermatologicznych. Do istotnych osiągnięć należy zorganizowanie XX Zjazdu PTD w Katowicach w 1974 r., Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Dermatochirurgii PTD w 2006 r., Sympozjum Sekcji Alergologicznej PTD w 2009 r., X Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego Zarządu Głównego PTD w ramach Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii w 2015 r. Niektórzy członkowie Oddziału otrzymali liczne nagrody i wyróżnienia krajowe.  Aktualnie Oddział Katowicki liczy 344 członków.

Związaną z jubileuszem Konferencję objął patronatem dr Jacek Kozakiewicz - Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej oraz zaszczycili znamienici goście: Prezes ZG PTD prof. Jacek Szepietowski i prof. Andrzej Kaszuba Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej UM w Łodzi wygłaszając bardzo interesujące wykłady.

Dodatkowe pliki:

OK PTD1.jpg

Oddział utworzono z inicjatywy prof. Tadeusza Chorążaka, kierownika Kliniki Dermatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Pierwsze zebranie organizacyjne Oddziału odbyło się 17 marca 1950 r. w Oddziale Dermatologicznym w Katowicach, którym kierował dr Władysław Powroźny. W zebraniu brało udział 38 dermatologów, spośród których wybrano pierwszy Zarząd, w składzie: przewodniczący - prof. Tadeusz Chorążak, z-ca przewodniczącego -  dr WładysławPowroźny, sekretarz -  doc. Wiesław Rasiewicz, skarbnik - drZbigniew Tirk.  W dalszym okresie działalności Oddziałowi przewodniczyli kolejno: doc. Wiesław Rasiewicz, dr Stanisław Olwiński, dr Konstanty Kenda, prof.  Józefa Rubisz-Brzezińska, dr Adam Śmigla, prof. Tadeusz Bogdanowski, dr Bogumiła Szymczykowa, a obecnie od 2001 r. prof. Ligia Brzezińska-Wcisło. Początkowo posiedzenia naukowo-szkoleniowe Oddziału odbywały się wyłącznie w Klinice Dermatologii, a od początku lat 60-tych także w innych oddziałach dermatologicznych. Obecnie większość posiedzeń organizuje Katedra i Klinika Dermatologii w Katowicach. Do wygłoszenia wykładów od wielu lat zapraszani są wybitni polscy dermatolodzy  oraz przedstawiciele innych specjalności. Oddział Katowicki nawiązał także współpracę  z Czeskim oraz Słowackim Towarzystwem Dermatologicznym.  Wspólnie z Oddziałem Katowickim Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego organizowane są coroczne posiedzenia poświęcone nowoczesnej terapii schorzeń dermatologicznych. Do istotnych osiągnięć należy zorganizowanie XX Zjazdu PTD w Katowicach w 1974 r., Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Dermatochirurgii PTD w 2006 r., Sympozjum Sekcji Alergologicznej PTD w 2009 r., X Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego Zarządu Głównego PTD w ramach Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii w 2015 r. Niektórzy członkowie Oddziału otrzymali liczne nagrody i wyróżnienia krajowe.  Aktualnie Oddział Katowicki liczy 344 członków.

Związaną z jubileuszem Konferencję objął patronatem dr Jacek Kozakiewicz - Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej oraz zaszczycili znamienici goście: Prezes ZG PTD prof. Jacek Szepietowski i prof. Andrzej Kaszuba Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej UM w Łodzi wygłaszając bardzo interesujące wykłady.

2019